🇿🇦 SA GOSPEL

joyous celebration ndenzel’ uncedo hymn 377 lyrics

Follow Us On
WHATSAPP GROUPTELEGRAM CHANNEL

joyous celebration ndenzel’ uncedo hymn 377 lyrics

Lyrics
Hlala, ho hlala nami
Litshonil’ ilanga
Ubusuku bufikile Nkosi
Mandi, mandingasali
Ndingenay’ uMncedi
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Hlala, ho hlala nami
Litshonil’ ilanga
Ubusuku bufikile Nkosi
Mandi, mandingasali
Ndingenay’ uMncedi
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Hlala, ho hlala nami
Litshonil’ ilanga
Ubusuku bufikile Nkosi
Mandi, mandingasali
Ndingenay’ uMncedi
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Buya, buyakhawleza obu bomi bami
Ndiya, ndiyashiywa zezomhlaba izinto
Mna ndibona iiguquleko, iiguquleko zodwa
Wen’ ongaguquki, ohlala nam’
Tyhini ndenzel’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndinzel’ uncedo ngokuhlala nam’
Ndenzel’, ndinzel’ uncedo ngokuhlala nam

DOWNLOAD AUDIO/MP3

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
Mastodon