LYRICS🇿🇦 SA GOSPEL

DOWNLOAD: Michael Mahendere – Mumoyo

Follow Us On
WHATSAPP GROUPTELEGRAM CHANNEL

Michael Mahendere – Mumoyo, mp3 Download, Audio, song, music

DOWNLOAD MP3: Michael Mahendere – Mumoyo

DOWNLOAD MP3: Michael Mahendere – Mumoyo

Talented Gospel singer and song writer Michael Mahendere come through with new Gospel song Tagged Mumoyo

Download Audio song Below and drop Your Comment

Michael Mahendere – Mumoyo

DOWNLOAD MP3

Handinga kanganwe aaaah
Mwari zvamunondiitira mazuva ose
Mwari munondigonera
Zvizhinji aaaah, Mwari zvamunondirwira
Iwo mazuva ose, inga Mwari munondigonera
Handinga kanganwe
Handinga kanganwe
Mwari zvamunondiitira mazuva ose

Mwari munondigonera
Hama musakanganwe eeeh
Mwari zvaanokuitirai iwo mazuva ose
Inga Mwari anokugonerai
Chimbofungisisa iwe Mwari zvaanokuitira
Wongo mutenda inga Mwari anokugonera
Usakanganwe
Usakanganwe
Mwari zvaanokuitira
Mazuva ose
Mazuva ose

Aiwa aiwa, Mwari anokugonera
Kowakanganwa sei?
Usakanganwe
Usakanganwe
Mwari zvaanokuitira
Mazuva ose
Mazuva ose
Mwari uyu. Mwari anokugonera
Iro zuva richibuda aaaah,
Ndoswera, hooooo iro rodoka
Ndoona Mwari munondigonera
Pose pazvinonetsa aaaah
Ndinodaidza imi Mwari
Aaaah munondipindura
Hona Mwari munondigonera
Saka zvikanetsa zvikarema
Daidzai Mwari
Zvikarema zvikanetsa
Daidzai Mwari
Anouya, iye anouya, iye anouya
Izvo zvikarema zvikanetsa
Daidzai Mwari
Zvikanetsa zvikarema
Daidzai Mwari
Anouya, iye anouya, iye anouya
Zvikarema, zvikanetsa
Daidzai Mwari (Chingo daidzai Mwari)
Zvikarema, zvikanetsa
Anouya, (huyai) anouya, (huyai) anouya
Kochii chanetsa? Zvikarema, zvikanetsa
Daidzai Mwari (Chingo daidzai Mwari)
Zvikarema, zvikanetsa
Anouya, (anouya) anouya, (anouya) anouya
Mwari zvamunondiitira
Zviri mumoyo mangu (muymoyo)
Zviri mumoyo (mumoyo)
Mumoyo (mumoyo)
Izvo zviri mumoyo mangu (muymoyo)
Zviri mumoyo (mumoyo)
Mumoyo (mumoyo)
Mwari zvamunondiitira
Zviri mumoyo mangu (muymoyo)
Ndakachengeta(mumoyo)
Mumoyo (mumoyo)
Zviri mumoyo (mumoyo)
Mumoyo (mumoyo)
Iro basa renyu riri mumoyo mangu
Mumoyo (mumoyo)
Mumoyo (mumoyo)
Aaaah nyasha zvenyu dziri mumoyo mangu
Mumoyo (mumoyo)
Mumoyo (mumoyo)
Mwari munogara munogara mumoyo
Mumoyo (mumoyo)
Mumoyo (mumoyo)
Makandikoshera muri mumoyo mangu
Mumoyo (mumoyo)
Handikanganwe
Mwari wedenga, Mwari wedenga
Mwari wekudenga ndimi Mwari makanaka
Imo muhupenyu, muhupenyu wangu
Anondigonera
NdiMwari wekudenga, Mwari wekudenga
Oooh ndiMwari wakanaka
Aiwa imo muhupenyu, muhupenyu wangu
Anondigonera
Mazuva ose, nguva dzose Mwari
Mwari wekudenga, ndimi ndiMwari wakanaka
Makanaka
Muhupenyu wangu haiwa anondigonera
Ndinogonerwa naMwari
Mwari wekudenga ndiMwari wakanaka
Ndomutenda (muhupenyu wangu)
Anondigonera. Zvekudya, zvekupfeka
Mwari wekudenga ndiMwari wakanaka
Haiwa imo muhupenyu hwangu anondigonera!

DOWNLOAD AUDIO/MP3

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Back to top button