LYRICS🇳🇬 NIGERIA GOSPEL

Testimony Jaga – Give Him Praise (Keresimesi)

Follow Us On
WHATSAPP GROUPTELEGRAM CHANNEL

Testimony Jaga – Give Him Praise (Keresimesi), mp3 Download, Audio, song, music

DOWNLOAD: Testimony Jaga – Give Him Praise (Keresimesi)

DOWNLOAD: Testimony Jaga – Give Him Praise (Keresimesi)

Testimony Jaga Multi Talented Nigeria Gospel singer and song writer dash out his long Awaiting December Song Tagged Give Him Praise (Keresimesi)
Download audio song below and drop Your Comment.

Testimony Jaga – Give Him Praise (Keresimesi)

DOWNLOAD MP3

LYRICS Testimony Jaga – Give Him Praise (Keresimesi)

u Jesus
(Speaking in tongues )
(Halleluyah)
Imole, Ogo (Halleluyah)
Ayo, olugbala (Halleluyah)
Oba aladeogo (fo ba ogo)
Ejeki ilekun ko si
Ki gbogbo erukun ko wole (Halleluyah)
Abi olugbala (Halleluyah)
Leni
Ayo de (Halleluyah)
Abi itunu (Halleluyah)
(Speaking in tongues) fo ba ogo

Jaga
Testimony
(Speaking in tongues)
Keresimesi, (ehn hen) Keresimesi de (jewon mo) Keresimesi de
(Talabi) Abi olugbala Kan fun wa
(Ni Bo lo ti wa) Ni ilu Bethlehem
(Ki lo ma se laye) eniti yio joba aye ayeraye
(Sho ti ri) Awa ti RI irawo re lawo san mo
(Nibo ni) awa si wa lati mu ebun
(Ki lo mu wa na) fo ba, fo ba , fo ba ta bi leni

(We’ve come to give you praise)
yeah eh eh give him praises
(We’ve come to magnify you)
yeah eh ehgive him praises
(We’ve come to worship you)
yeah eh eh give him praises
(We’ve come to gbe body)
Yeah eh eh give him praises
(We’ve come to adore you)
Yeah eh eh give him praises
(We’ve come to humm mm)
Yeah eh eh give him praises

Messiah de oh
Ire de….
(Kama Jo Kama yo)
Jesu de oh oh oh
imole de….
(Aya ijo e da yea)
Emi la o ni yo si
Emi la o ni yo si
Ayo abara ti ti….

Amu ebun wa fun oba ta bi
(Ayayaya)
Amu ebun wa fun Jesu
(ibi ti mo mu wa ti jina)
Amu ebun wa la to na jin jin rere
(Dakun oh)
Ohun kekere mo mu wa fun
(o jowo ma sha)
Ah gbope mi

(We’ve come to give you praise)
yeah eh eh give him praises
(We’ve come to magnify you)
yeah eh eh give him praises
(We’ve come to worship you)
yeah eh eh give him praises
(We’ve come to gbe body)
Yeah eh eh give him praises
(We’ve come to adore you)
Yeah eh eh give him praises
(We’ve come to humm mm)
Yeah eh eh give him praises

(Eh)
Keresimesi ma de o eyin eniyan
Eyo, eyo efijo si se
(Oya ko mo le)
Eyo, eyo efijo si o
(E gbe lohun oke)
Eyo, eyo e fi Jo si se
(E je ko wa le di e)
Eyo, eyo e fi Jo si oh
Ani Messiah de oh
Ire de
(Eni ta wi o de o, olugbala de ,)
Jesu de o
Imole de
(Ani Ah e ma fa chicken, e ma fa turkey, e ma ra maalu, Ayo ti de..ah)
Emi la o ni yo si
(E je ka mo)
Emi la o ni yo si
(Aya)
Ayo abara ti ti….

(I’ve come to give you praise)
yeah eh eh give him praises
(I’ve come to magnify you)
yeah eh eh give him praises
(I’ve come to shout eh)
yeah eh eh give him praises
(I’ve come to gbe body)
Yeah eh eh give him praises
(I’ve come to pray for you)
Yeah eh eh give him praises
(We’ve come to craze for you)/
Yeah eh eh give him praises
(I’ve come to speak in tongues)2*
Yeah eh eh give him praises
(Speaking in tongues)
Yeah eh give him praises/3*
(I’ve come to worship you)
Yeah eh give him praises
(With all my life, with all my body)
Yeah eh eh give him praises
(With everything I’ve gat)


DOWNLOAD AUDIO/MP3

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: